SEO

Search Engines Optimization (SEO) — կայքի ներքին և արտաքին օպտիմիզացիային ուղղված աշխատանքներ են, որոնց նպատակն է բարձրացնել կայքի դիրքերը որոնողական համակարգերում ընտրված բառերի և բառակապակցությունների համար: Արդյունավետ SEO աշխատանքները հնարավորություն են տալիս ստանալ մշտական այցելուներ որոնողական համակարգերից:

Երկարաժամկետ է

SEO աշխատանքների արդյունքները, համեմատած խթանման այլ մեթոդների, շարունակում են դրական արդյունքներ տալ աշխատանքները դադարեցնելուց հետո:

Միայն նպատակային լսարան

Ներգրավում է այն լսարանը, որն արդեն փնտրում է Ձեր ապրանքն ու ծառայությունները: SEO աշխատանքների արդյունքը հեշտ է չափել:

Շահավետ է և արդյունավետ

Հաճախորդի ներգրավման արժեքը շատ ավելի էժան է համեմատած խթանման մյուս ուղիների:

Աշխատանքի փուլերը

Կայքի աուդիտ

Իրականացնում ենք տեխնիկական և կոնտենտ վերլուծություն ի հայտ բերելու այն սխալները, որոնք խանգարում են որոնողական առաջմղման համար:

Սեմանտիկ միջուկի կազմում

Ընտրում ենք այն բանալի բառերը, որոնք առավել արդյունավետ են աշխատում կայքը Top10-ում պահելու համար:

Ռազմավարության մշակում

Ելնելով կայքի աուդիտի արդյունքների և սեմանտիկ միջուկի կազմից, ընտրում ենք կայքի առաջմղման առավել այդունավետ ռազմավարությունը:

Կայքի կառուցվածքի օպտիմիզացիա

Իրականացնում ենք կայքի կառուցվածի օպտիմիզացման աշխատանքներ: Եթե կայքի կառուցվածքը բարդ է, շփոթեցնող և անտրամաբանական, ապա այն նույնքան վատ է ինչպես այցելուների, այնպես էլ որոնողական համակարգերի համար:

Հետադարձ հղումների ձևավորում

Կատարում ենք աշխատանքներ հետադարձ հղումների ձևավորման համար:

Հաշվետվությունների ներկայացում

Տրամադրում ենք կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն: Ներկայացնում ենք նաև առաջարկություններ հետագա աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:

Անվճար խորհրդատվություն

Մեր մասնագետները կխորհրդակցեն Ձեզ հետ, կօգնեն ընտրել համագործակցության լավագույն ձևաչափը և կպատրաստեն կոմերցիոն առաջարկ:
Սեղմելով «Ուղարկել» կոճակը, ես համաձայնություն եմ տալիս մշակել իմ անձնական տվյալները: