Վեբ-անալիտիկա

Վիճակագրական համակարգի ներդրումը հնարավորություն է տալիս հավաքագրել կայքի այցելությունների վերաբերյալ բազմաթիվ տվյալներ, մասնավորապես, այցելուների քանակը, աղբյուրները և այլ կարևոր տվյալներ: Համակարգերի պատշաճ ինտեգրումը և կարգավորումը թույլ կտա ստանալ ճշգրիտ տեղեկատվություն և հիմնավորված բիզնես որոշումներ կայացնել:

Խթանման ուղիների օպտիմալացում

Կայքի այցելությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը թույլ են տալիս բարձրացնել այցելությունների աղբյուրների արդյունավետությունը:

Կոնվերսիայի ցուցանիշի բարձրացում

Վիճակագրության վերլուծությունը թույլ է տալիս որոշել, թե այցելուները վաճառքի որ փուլում են հեռանում կայքից և միջոցներ ձեռնարկել կոնվերսիան բարձրացնել համար:

Հաճախորդի ներգրավման արժեքի նվազեցում

Վիճակագրական համակարգերի պատշաճ ինտեգրումը և կարգավորումը, տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն թույլ է տալիս նվազեցնել հաճախորդի ներգրավման ծախսերը:

Աշխատանքի փուլերը

Վիճակագրական համակարգի ինտեգրում

Վերլուծում և ընտրում ենք գործիքներ, որոնց կիրառմամբ հավաքագրվելու և գնահատվելու է նախագծի ցուցանիշները: Կատարում ենք վիճակագրական համակարգերի (Google Analytics, Yandex Metrika) տեղակայում և կարգավորումներ:

Ֆիլտրեր և անհատական հաշվետվություններ

Ստեղծում ենք ֆիլտրեր անհատական հաշվետվությունների, ծանուցումներ և այլ կարևոր տեղեկատվություն ստանալու համար:

Այցելությունների աղբյուրների վերլուծություն

Վերլուծում ենք կայքի այցելությունների աղբյուրները, գնահատում յուրաքանչյուրի կազմն ու կարևորությունը: Ընթացիկ ցուցանիշների բարելավման համար ներկայացնում ենք առաջարկություններ:

Անվճար խորհրդատվություն

Մեր մասնագետները կխորհրդակցեն Ձեզ հետ, կօգնեն ընտրել համագործակցության լավագույն ձևաչափը և կպատրաստեն կոմերցիոն առաջարկ:
Սեղմելով «Ուղարկել» կոճակը, ես համաձայնություն եմ տալիս մշակել իմ անձնական տվյալները: